- Produkter og tjenester :

PDFKlikk her

 

 

Subsea, Olje & Gass og Energi

Subsea, olje&gass og (fornybar) energi industri krever fleksibilitet, spesielle engineeringsferdigheter på grunn av on-og off-shore bruk av utstyr og prosjektgjennomføring.

Combiteq har vært en del av en rekke prosjekter for olje & gass industrien knyttet til subsea miljø og flytende naturgass (LNG). Fra Subsea utstyr og produkter for prosjekter som Jack & St.Malo, West Nile Delta osv., til en ny 'train' for MLNG Tiga (flytende naturgass i Malaysia). Siste årene har også (fornybar) energi overføring blitt en stor del av prosjekter vi deltar i. bl.a. Nordlink (energi link mellom Norge og Tyskland), NSL eller energi fra vindparker som f. eks. London Array.

Typiske fagområder: 

Prosjektene ble gjennomført som prosjektleder, ingeniør eller rådgiver for testing.

Det refereres til: Nexans Norway (Alcatel Kabel Norge) og Fluor.

Project anlyses and risk analysis. Reduce risk on production losses and injuries. Project analysis for your projects to reduce risk on major costs and run projects with limited manpower.

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welkom bij Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services binnen Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Willkommen bei Combiteq AS Norway - Projectdienstleistung und Technische beratung - Wir bieten projekt produkte und dienstleistung im - Projektmanagement , Projektentwickelung, Projektausführung, Inbetriebnahme und Test & Messung.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.