- Produkter og tjenester :

PDFKlikk her

 

 

Prosjektgjennomføring

Combiteq har utviklet en praktisk og teoretisk arbeidsmetode for prosjektgjennomføring. Tett oppfølging av entreprenører/leverandører gjennom alle prosjektfaser er en viktig del av det. Besøk på stede gir reell status, kvalitet og fanger opp eventuelle utfordringer under produksjon, bygging eller idriftsettelse på et tidlig tidspunkt. Dette bidrar at spesifikasjoner og annen verdifull informasjon er kjent (og forstått) hos entreprenørene / leverandører. Rask reaksjon på informasjonen sikrer effektiv prosjektgjennomføring, mens kvalitet, fremskritt og kostnadene vil bli følget opp.

Typiske tjenester som leveres:

 1. Anskaffelse
  Validering av entreprenører/leverandører, forespørsler om tilbud (RFP/RFQ), kontrakter, bud evalueringer

 2. Produksjon (On & Off site)
  Oppfølging av On & Off-site prosjektbestillinger med bl.a. kontroll og inspeksjoner under produksjon av leveranser.

 3. Oppføring / Montasje (On & Off site)
  Planlegging, risikoanalyser byggingsfase, styring oppføring/montasje, ferdigstillelse med verifisering riktig montering/installasjon(f.eks.MechCC). Oppfølging av akseptansetester hos underleverandører (FAT). Prosedyrer, sjekklister og planlegging.

 4. Idriftsettelse
  Idriftsettelsesplan, utvikle prosedyrer, risikoanalyser idriftsettelsesfase.

 5. Operasjonell akseptansetester (Final Acceptance - FINAC)
  koordinere akseptansetester, utvikle testprosedyrer og rapportering.

 6. Ettervern
  Oppfølging av feil og mangler og korrekt gjennomføring av avtalte løsninger.

 7. Kvalitetsinspeksjoner
  Skreddersydde kvalitetsinspeksjonsplaner for kritiske elementer.

Listen er langt fra komplett, ta gjerne kontakt ved et ønske om andre oppgaver.

 

 

Project anlyses and risk analysis. Reduce risk on production losses and injuries. Project analysis for your projects to reduce risk on major costs and run projects with limited manpower.

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welkom bij Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services binnen Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Willkommen bei Combiteq AS Norway - Projectdienstleistung und Technische beratung - Wir bieten projekt produkte und dienstleistung im - Projektmanagement , Projektentwickelung, Projektausführung, Inbetriebnahme und Test & Messung.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.