- Produkter og tjenester :

PDFKlikk her

 

 

Prosjektengineering

Kvaliteten på engineeringen har en stor påvirkning på suksessen til et prosjekt, sluttresultatet og fremtidige kostnader. Vi har lang erfaring med prosjektering, produksjon, gjennomføring og idriftsettelse. Erfaringen omfatter alt fra små skala R&D prosjekter til store multidisplin prosjekter i internasjonal miljø. Praktiske og teoretiske kunnskaper, god engineering og nøye planlegging bidrar til mindre feil, lavere kostnader og bedre kvalitet på sluttproduktet.

For å møte dagens og fremtidens utfordringer jobber Combiteq med profesjonelle kvalifiserte ingeniører og spesialister i en rekke områder utover "in house" kompetanse.

Typiske engineeringsaktiviteter som leveres:

  1. Initialisering - Design / Engineering aktiviteter som en del av mulighetsstudier.

  2. Basis- og Detaljengineering.

  3. Kontroll av engineering.

  4. Design Risikoanalyser.

  5.  

Project anlyses and risk analysis. Reduce risk on production losses and injuries. Project analysis for your projects to reduce risk on major costs and run projects with limited manpower.

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welkom bij Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services binnen Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Willkommen bei Combiteq AS Norway - Projectdienstleistung und Technische beratung - Wir bieten projekt produkte und dienstleistung im - Projektmanagement , Projektentwickelung, Projektausführung, Inbetriebnahme und Test & Messung.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.