- Produkter og tjenester:

PDFKlikk her

 

 

Stål & Papir

I stål og papirindustrien arbeides det med tungt utstyr, høye temperaturer, ulike kjemikalier og gasser. Dette krever god forberedelse og planlegging for å unngå store ulykker, skader og produksjonstap når prosjekter gjennomføres.

Combiteq har lang teoretisk og praktisk erfaring med gjennomføring av prosjekter, og spesielt stål industri.Det omvatter alt fra nye bygg, modifikasjoner, erstatninger og prototype anlegg. Både små og store tverrfaglig prosjekter med internasjonale entreprenører/leverandører.

Noen eksempler:

Prosjektene ble gjennomført som prosjektleder eller senior ingeniør.

Det refereres til: TATA Steel, Corus Strip Products (Nederland). Eramet / TiZir (Norge)

 

Project analyses and risk analysis. Reduce risk on production losses and injuries. Project analysis for your projects to reduce risk on major costs and run projects with limited manpower.

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welcome to Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services within Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Welkom bij Combiteq AS Norway - Project Services and Technical Consultancy - Products & Services binnen Project Management , Project Engineering , Project Execution, commissioning and Test & Measurement

Willkommen bei Combiteq AS Norway - Projectdienstleistung und Technische beratung - Wir bieten projekt produkte und dienstleistung im - Projektmanagement , Projektentwickelung, Projektausführung, Inbetriebnahme und Test & Messung.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.

Velkommen til Combiteq AS Norway - Projecttjenester og Teknisk Rådgivning - Produkter & Tjenester i Prosjektledelse / Management , Prosjektengineering , Prosjektgjennomføring, idriftsettelse og Test & Måling.